Bedrijfsprofiel

ASSIQUM koppelt het dynamisme van een verfrissend initiatief aan de rijke traditie van een gevestigde waarde. Samenwerken met ASSIQUM betekent vooral kiezen voor een intensieve, flexibele en geëngageerde aanpak waarbij u, als klant en de kandidaat, centraal staan! Vakkennis en knowhow in een professioneel werving- en selectiekantoor en direct search bureau zijn sterke troeven bij de realisatie van de meest gediversifieerde en complexe rekruteringsopdrachten. De expertise, die ASSIQUM als erkend rekruteringsbureau - actief in de private arbeidsbemiddeling - door de jaren heen heeft opgebouwd, levert toegevoegde waarde en is bijgevolg daarom niet te onderschatten. ASSIQUM beschikt over een ruime werkervaring en kennis van de markt, die een waarborg zijn voor onze huidige en toekomstige klanten. ASSIQUM® is een geregistreerd handelsmerk van Trade Zone International, dat een erkend wervings- en selectiekantoor (V.G. 1587/B) is, actief in de private arbeidsbemiddeling en maakt gebruik van flexible offices onder meer in Brugge, Gent, Antwerpen, Mechelen, Herentals, Diegem (Brussel) met Knokke-Heist als H.Q. De lokale verankering laat ASSIQUM toe de plaatselijke situatie goed in te schatten. ASSIQUM werkt in het Nederlands, Frans en Engels en begeleidt de projecten van A tot Z.


De expertise, die Assiqum als erkend rekruteringsbureau - actief in de private arbeidsbemiddeling - door de jaren heen heeft opgebouwd, levert toegevoegde waarde en is bijgevolg niet te onderschatten. Assiqum beschikt over een ruime werkervaring en kennis van de markt, die een waarborg zijn voor onze huidige en toekomstige klanten.

 

Missie & Visie

ASSIQUM maakt er een erezaak van om elk rekruteringsproject met de hoogste zorg af te werken. Elke werving- en selectieopdracht en/of assessment center worden op een professionele manier door ASSIQUM, die u persoonlijk doorheen gans het rekruteringsproces begeleidt, uitgevoerd. Deze openheid en nauw contact tussen u, als klant, en ASSIQUM staan borg voor kwalitatief werk conform uw wensen. Het resultaat ziet ASSIQUM niet alleen in het afgewerkte project, maar ook en vooral in de tevredenheid van alle betrokken partners, waaronder de klanten én de kandidaten. Ons totaalpakket bestaat uit de combinatie van onze ervaring en kennis in samenhang met uw vertrouwen. En dat is dé garantie voor een vruchtbare samenwerking!

 

Waarden

ASSIQUM heeft één doelstelling: de “mens” centraal te zetten! Bij elke fase in de contacten met onze klanten en kandidaten biedt ASSIQUM waarde, advies en expertise aan. Zes (6) kernprincipes - waarop onze strategie, ons gedrag en onze methodologie zijn gebaseerd - zijn:

integriteit

ASSIQUM hanteert op het vlak van persoonlijke en professionele ethiek, eerlijkheid en vertrouwen de hoogste standaarden door naar haar waarden en normen te opereren.

respect & waardering

ASSIQUM benadert iedereen met onvoorwaardelijk respect, hoffelijkheid, rechtvaardigheid en vooral gelijkwaardigheid tussen mensen.

innovatie

ASSIQUM wenst niet aan traditie vast te houden. ASSIQUM blijft alert door zichzelf steeds in vraag te stellen en te luisteren naar wat er leeft op de rekruteringsmarkt. Het behandelen van sollicitanten als klanten is daar een voorbeeld van. Innovatie maakt een permanent deel uit van de wijze waarop ASSIQUM te werk gaat.

flexibiliteit

ASSIQUM is van oordeel dat het aan de rekruteringsconsultant is om zich onder meer aan de kandidaat/sollicitant aan te passen en niet omgekeerd. Deze flexibele houding vertaalt zich onder meer in een uiterst ruime beschik- & bereikbaarheid voor diegenen die zich wensen te heroriënteren tijdens hun levensloopbaan.

onafhankelijkheid

ASSIQUM verkiest in haar advies – zowel naar opdrachtgevers als naar de sollicitanten toe – ongekleurd en onafhankelijk te zijn. Dit kenmerkt zich onder meer door het honorarium (fixed fees) niet aan een percentage op het bruto jaarsalaris van een kandidaat te koppelen. ASSIQUM kiest resoluut voor ‘talenten’ en ‘competenties’.

toewijding & expertise

ASSIQUM is in staat elke opdracht te behandelen dank zij haar engagement en haar expertise.

 

Pitch

Uw menselijk kapitaal is het belangrijkste in uw onderneming. Dat vinden wij ook. ASSIQUM is een erkend werving- en selectiekantoor en direct search bureau actief in verschillende sectoren en domeinen van de economie. ASSIQUM hanteert een unieke rekruteringsmethodologie, die vertrekt vanuit het standpunt van de kandidaat. Daardoor wordt een hogere instroom van kwalitatieve kandidaten gerealiseerd hetgeen bijgevolg een grotere kans biedt die moeilijke, knelpuntvacature in te vullen. Wist u dat ASSIQUM voor kandidaten en ondernemingen elke werkdag bereikbaar is tot 20:00u en elke zaterdag van 14:00u tot 18:00u ? In onderlinge afspraak zijn we ook op zondag beschikbaar. Daarnaast kiezen onze talrijke opdrachtgevers ASSIQUM voor haar expertise, gedrevenheid, engagement en marktkennis. 40% van de opdrachten betreft ‘technische functies’, 40% ‘sales en marketing’ en de overige 20% situeert zich rond Supply Chain, IT, HR, Legal, Finance en Management. 60% van de opdrachten verlopen via Media Search. De overige 40% zijn Direct Search opdrachten. ASSIQUM wil uw groei begeleiden door de juiste mensen aan te trekken. Gelieve onze grondige interactieve aanpak in overweging te nemen wanneer U een evaluatie van Uw aanwervingpolitiek maakt.

 

Methodologie

Vertrekkende vanuit een grondige voorbereiding (intake) in combinatie met de no-nonsense benadering selecteert ASSIQUM de meest geschikte kandidaat voor de juiste positie.

Deze procedure verloopt op een hedendaagse hands-on methode die de kandidaat centraal stelt en waarbij de beschikbaarheid en de bereikbaarheid van ASSIQUM ruim te interpreteren zijn.

Het geheel maakt gebruik van de meest moderne rekruteringstechnieken waarbij ASSIQUM haar klanten met raad en daad bijstaat. Bij de uitvoering van deze opdracht maken we intensief gebruik van het ASSIQUM ® Interactive Recruitment System©, dat vertrekt vanuit de visie van de kandidaat. Dit biedt naast onze unieke methodologie ook een sterke interactieve samenwerking met onze klanten, de opdrachtgevers en de kandidaten, die in de vacature en onderneming zijn geïnteresseerd.

Flexibiliteit: unieke en ruime beschikbaarheid en vlotte bereikbaarheid van ASSIQUM: Weekdagen tussen 09:00u en 20:00u Zaterdag tussen 14:00u en 18:00u Zondag tussen 11:00u en 14:00u (enkel bij publicatie in de gratis zondagskrant De Zondag).

Flexible offices:

KNOKKE-HEIST (H.Q.) | BRUGGE | GENT | ANTWERPEN | MECHELEN | HERENTALS | DIEGEM.

 

Meerwaarden

ASSIQUM® rekruteringssysteem

ASSIQUM beoogt de bedrijfsdoelstellingen van haar opdrachtgevers te ondersteunen door de tekorten in het personeelsbestand te helpen invullen. Met andere woorden neemt ASSIQUM het rekruteringsproces geheel over en ontlast daarbij de opdrachtgever van alle aspecten zodat deze zich op haar core business blijft toeleggen en de invulling van de openstaande vacatures aan de expertise van ASSIQUM overlaat. De invulling gebeurt gericht (middelen- of inspanningsverbintenis) en met grote inzet. Het imago van ASSIQUM is modern, state of the art, to the point, pragmatisch & no nonsense. Grondige werving- & selectievoorbereiding in de diepte (gestructureerde intake van de organisatie & vacatures) Gestructureerde analyse van de organisatie en de vacatures, bedrijfsgerichte behoefte- en werksituatie-analyse, opmaak functieprofiel, bepalen van de assessmentnormen met drempelwaarden (evaluatiematrix).

Mediaplan (mediamix) & personeelscommunicatie

Uitwerken van een uitgebreid Mediaplan met ruime toegevoegde waarde. Een herkenbare en uitnodigende rekruteringsboodschap met drempelverlagend effect om een grotere instroom te regenereren.


Keuze uit gekwalificeerde kandidaten

Kandidaten die reageren op de opvallende, kwalitatieve, moderne en indringende wervingsadvertentie, waarin het bedrijfsprofiel en alle relevante vacature-informatie op een gestructureerde, duidelijke wijze naar hen is doorvertaald en hen in staat stelt hun kwalificaties zelf te evalueren.

Intake kandidaten (telefonische screening - telscreen©)

Voor kandidaten die, omdat ze goed zitten in hun huidige baan, geen behoefte hebben schriftelijk te solliciteren, stelt ASSIQUM zich uiterst flexibel en bereikbaar op. Kandidaten beantwoorden nauwelijks voor de 100% aan de vereiste kwalificaties en prefereren zich vooraf telefonisch te kunnen informeren. Daarbij worden ze meteen intensief gescreend en geïnterviewd waarna ze direct de uitslag van een eventuele uitnodiging of afwijzing kunnen horen. ASSIQUM is beschikbaar én bereikbaar op het moment dat de kandidaat thuis is én de personeelsadvertentie leest! Daardoor stelt ASSIQUM zich uiterst flexibel en beschikbaar op en tracht op deze wijze de media-investering, die haar opdrachtgever maakt, maximaal te doen renderen. Kandidatenpresentatie – kennismaking Debriefing met de opdrachtgever Een persoonlijke kennismaking tussen het bedrijf en de telefonisch gescreende kandidaat is voor de kandidaat erg motiverend en bedoeld om te zien of het wederzijds “klikt”. Na de kandidatenpresentatie volgt meteen een debriefing met de opdrachtgever welke kandidaat in aanmerking komt voor het vervolg van de procedure en wie al dan niet naar assessment gaat. Tenminste indien de opdrachtgever voor een assessment (testing) kiest.

Assessment & Testing

Dit maakt het mogelijk het risico van een selectiemisser gevoelig te verkleinen. Het aantal aangeboden testen zijn bijzonder uitgebreid, voorzien voor elk niveau, al dan niet adaptief, ipsatief, cognitief of normatief.

Zoals onder meer (niet limitatief):

Vaardigheidsproeven, postbakoefeningen (in basket assessment), persoonlijkheidsvragenlijsten (PPA, SHL, MBTI, Cebir, etc.).

Grondige referentie check

Een antecedentenonderzoek in vorige werkkringen van de eindkandidaat indien gewenst. De goedkeuring van de sollicitant is daarbij vereist.

Eindscreening – diepte-interview

Het betreft een totaalevaluatie en bepaling van de meest geschikte kandidaat.

Garantie-evaluatie (100% procedure)

ASSIQUM garandeert een evaluatiemoment drie (3) en zes (6) maanden na de aanwerving bij zowel de opdrachtgever als de kandidaat om een duurzame tewerkstelling te garanderen en eventuele onvoorziene omstandigheden te detecteren. De garantie is voorzien bij de toewijzing van een volledige uitvoering van de wervingsprocedure, inclusief assessment/testing.

Laagdrempelige benadering ten gunste van de sollicitant

Met behulp van het ASSIQUM® Interactive Recruitment System©.

Transparantie

Een open communicatie naar opdrachtgever en kandidaat. Een duidelijke gediversifieerde prijsvorming. Een vooraf afgesproken honorarium (flat fee). Diverse functiecategorieën, etc.

Rapportering

Een uitgebreide rapportering naar de opdrachtgever. Bewijs van Goed Gedrag en Zeden & Bewijs van Diploma’s (beide kunnen voorleggen op verzoek).

Expertise

ASSIQUM is in staat elke rekruteringsopdracht te behandelen dank zij haar flexibiliteit, haar expertise en haar eigen rekruteringsplatform. ASSIQUM is in technische profielen, sales & marketing en overige (o.a. logistiek, financieel, HRM, IT/ICT, legal, top management, etc.) gespecialiseerd. ASSIQUM opereert in overleg en in exclusiviteit met haar opdrachtgevers via Media Search, Data Search en/of Direct Search of Executive Search (Head Hunting).

 

vacatures - jobs

Hoe reageren?

ASSIQUM zet de kandidaat/sollicitant centraal in de sollicitatieprocedure.

Daarom is solliciteren via ASSIQUM zeer eenvoudig, bijzonder laagdrempelig en erg pragmatisch.

ASSIQUM adviseert ondernemingen bij het selecteren van gekwalificeerde kandidaten, die zich snel en discreet met een eenvoudig telefoontje kunnen informeren of hun ambities met ons aanbod overeenstemmen.

Reageren: BEL NU !

 • Weekdagen tussen 09:00u en 20:00u
 • Zaterdag tussen 14:00u en 18:00u
 • Zondag tussen 11:00u en 14:00u (enkel bij publicatie in de gratis zondagskrant De Zondag).+32 (0)50 51 02 29

ASSIQUM - IJzerstraat 1 - 8301 Knokke-Heist – T 050 51 02 29 -
urbain.wauman@assiqum.com
www.assiqum.com
De aanwervingen worden exclusief door ASSIQUM begeleid.

 

Greep uit rekruteringsopdrachten (niet beperkend)

 • TECHNISCH
 • Electrical Engineer, Mechanical Engineer, Ingenieur Stabiliteit, Application Engineer, Sales Engineer, Sales Engineer Automation, Project Engineer, Projectleider, Werfleider, Calculator, Tender Engineer, Supplier Quality Assurance (SQA) Engineer, Aankoper Productie, etc. [mechanica, elektro-mechanica, elektronica, werktuigkundige, bouw, ing. IR, etc.]
 • IT/ICT
 • IT Analist, .NET Developer, Java Developer, SharePoint Consultant, Software Developer, (Key) Account Manager IT, Software Engineer, System Engineer, etc.
 • SALES & MARKETING
 • (Key) Account Manager, Business Developer, International Sales, Back Office, Business Unit Manager, Sales Engineer, International Manager Business Development, Sales Consultant, Product Marketing & Training Assistant, Sales Assistant, Sales Representative, etc.
 • FINANCIEEL
 • Finance Manager, (Hoofd) Boekhouder, Cost Controller, Dossierbeheerder, Group Controller, etc.
 • LOGISTIEK
 • Supply Chain Manager, Operations Manager, Logistic Coördinator, Hoofd Verpakkingsafdeling, Dispatcher, Materiaalbeheerder, etc.
 • HR
 • HR Director, Human Resources Manager (HRM), HR Business Partner, HR Officer, Payroll, etc.
 • MANAGEMENT
 • Administratief Directeur, Algemeen Directeur, Assistent Bedrijfsleider, Marketing Manager, Finance Manager, Supply Chain Manager, Operations Manager, Regionaal Directeur, HRM, etc.
 

        Met vriendelijke groeten
        Urbain Wauman

        
        

I Q   P R O F I L E S   F O R   A   U N I Q U E   M A T C H

 
 

Contact
IJzerstraat, 1 - 8301 KNOKKE-HEIST
TEL +32 (0)50 51 02 29 | FAX +32 (0)50 51 10 87 | info@assiqum.com | www.assiqum.com

Erkend bureau V.G. 1597/B

Lid VOKA - Kamer van Koophandel West-Vlaanderen vzw


assiqum is a registered trade mark of TRADE ZONE INTERNATIONAL BVBA
© 2009 TRADE ZONE INTERNATIONAL BVBA